Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem
ul. Opolska 47
tel. 077 4616375
e-mail: zawadzkiepsp@poczta.onet.pl

MISJA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Zawadzkiem

rok szkolny 2016/2017

Nauczenie ogólnej kultury.

Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

Nauczenie uczenia się.

Przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszej nauki.

Sprzyjanie rozwojowi osobowości.

Rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.

 

Opracowanie i prowadzenie strony: Bogusław Salachna